Ngày 2-9

Một ngày nhận hàng chục tin nhắn rác

 

Lão chẳng bị lừa như thế đâu
Bao nhiêu tin nhắn đến đau đầu
Nào là trúng thưởng , nào khuyến mãi
Nhiều tỷ , nhà xây những bốn lầu .

Mấy tay tưởng bở cứ nhào dzô
Hết gửi tin đi lại hế lồ ( hello)
Tài khoản thay nhau chuồn sạch bách
Cạn tiền , dế xỉu vứt nơi mô

Minhtamhp

Thăm bác Khoai

Bác Khoai trở lại làng ta
Ắt là làng xóm bao la vui mừng

Lê Trường Hưởng

Chào anh Hai Ngô Khoai!

Mừng anh trở lại Vnweblogs!

Năm mới chúc anh Bách niên giai lão, bút lực dồi dào, gặp nhiều may mắn!

 

Lê Trường Hưởng

Kẻ cắp gặp...cụ già

Kẻ cắp mần răng bịp...cụ già?
Tin nhiều kiểu loại nhắn vung ra
Mưu đồ khơi gợi lòng tham đó
Các Cố cười khà liếc mắt qua