Thưa bà con

Tôi vẫn mê trang vnweblogs . Được thầy Nguyên Hùng đi cho mấy đường cơ bản . Nhưng đầu óc mụ mị nên quên nhiều thao tác vì vậy vẫn chưa vững vàng trên trận đia mới .Tui đọc được mấy com của ban bè nhưng chưa biết cách com hồi âm để đáp lễ .Tui đang đánh vật với trang vnweblogs , Hy vọng sẽ thành thạo như xưa để giao lưu với bầu bạn