Trang Phây bị trục trặc

Trang phây bị trục trặc . Chạy sang đây xem thế nào

Nhưng chưa thành thạo thao tác vì bỏ lâu ngày rùi.

Lê Trường Hưởng

Chào anh Hai!

Anh đến Nguyên Hùng nhờ trợ giúp, chỉ 15' là đâu vào đấy ngay!