Viếng bạn

CÁC ANH ĐÃ XA RỒI

(Viếng hương hồn anh Vũ Linh và anh Nguyễn hưng Bang)

Hẹn rằng về Tết gặp nhau
Chuyện vui kể ít , chuyện đau nói nhiều .
Biết là cũng đã xế chiều .
Xoay vần con tạo là điều hiển nhiên !
Vẫn mang nặng nỗi ưu phiền
Nhân tình thế thái đầy trên cõi đời .

Mấy mươi năm một kiếp người
Nhục vinh nếm trải một thời bão giông
Nỗi niềm dấu kín trong lòng
Hở môi răng lạnh nên không luận bàn .
Chờ gặp nhau mới hỏi han
Chén trà ly rượu rót tràn sẻ chia

Giờ đây người ở người đi
Thương nhau cái thuở hàn vi đói nghèo
Nhớ anh chỉ biết nhìn theo
Về nơi xanh thẳm lưng đèo , mây bay !
-----------------------------------------------
Ghi chú : Anh Vũ Linh là người đứng .
anh Nguyễn Hưng Bang là người ngôi vòng tay trước bụng .

 

Loa loa tui đưa bài và ảnh lên nhưng chưa biết cách chỉnh sửa . Nhờ chủ nhiệm Nguyên Hùng chỉnh sửa giúp

Nguyên Lịch

XUỐNG MỘ NHƯ NHAU

Góp thêm cùng bác:     

Trên đời hèn mọn với cao sang

Nấm mộ xưa nay cũng một hàng

Vất vả, lo toan người thiếu gạo

Phởn phơ, xí xớn kẻ thừa vàng

Ông kia giầu đấy nên kênh kiệu

Anh nọ nghèo đây mới bẽ bàng

Cái lẽ công bằng ai chẳng chết

Rõ ràng khôn, dại cũng y chang!