Name : Lương Tử Miên

Email : luongtumien@yahoo.com

TRỞ VỀ

Lâu lắm mới về lại trang này . Vì hôm nay mới nghe nói đang khôi phục lại . Thử đưa mấy dòng lên xem có đăng nhập được như cũ không . Lâu rùi cũng quên cả cách thao tác . Bi giờ hơi bị lúng tùng , quên nhiều ký hiệu . Chắc phải một thời gian nữa mới quen dần được .

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'13212','qmveioup4nomia56n11mpv9u34','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-20 00:23:27','/about-me.htm')