Name : Lương Tử Miên

Email : luongtumien@yahoo.com

TRỞ VỀ

Lâu lắm mới về lại trang này . Vì hôm nay mới nghe nói đang khôi phục lại . Thử đưa mấy dòng lên xem có đăng nhập được như cũ không . Lâu rùi cũng quên cả cách thao tác . Bi giờ hơi bị lúng tùng , quên nhiều ký hiệu . Chắc phải một thời gian nữa mới quen dần được .